งานราชการทั้งหมดพนักงานราชการ

4 วิทยาลัย เปิดรับสมัครรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) อัตราเงิน 18,000 บาท


4 วิทยาลัย เปิดรับสมัครรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) อัตราเงิน 18,000 บาท
4 วิทยาลัย…  เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

1. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
–  จำนวน  1  อัตรา
–  เงินเดือน  18,000  บาท
–  รับสมัคร 5 – 12 เมษายน 2565 (ในเวลาราชากร)
–  รายละเอียดเพิ่มเติม >> ประกาศและหลักเกณฑ์การรับสมัคร

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

 

2. วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
–  จำนวน  1  อัตรา
–  เงินเดือน  18,000  บาท
–  รับสมัคร 7 – 18 เมษายน 2565 (ในเวลาราชากร)
–  รายละเอียดเพิ่มเติม >> ประกาศและหลักเกณฑ์การรับสมัคร

 

3. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
–  จำนวน  1  อัตรา
–  เงินเดือน  18,000  บาท
–  รับสมัคร 18 – 22 เมษายน 2565 (ในเวลาราชากร)
–  รายละเอียดเพิ่มเติม >> ประกาศและหลักเกณฑ์การรับสมัคร

4. วิทยาลัยเทคนิคพัทยา  จังหวัดชลบุรี  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
–  จำนวน  1  อัตรา
–  เงินเดือน  18,000  บาท
–  รับสมัคร  25 – 29 เมษายน 2565 (ในเวลาราชากร)
–  รายละเอียดเพิ่มเติม >> ประกาศและหลักเกณฑ์การรับสมัคร

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button