อบรมออนไลน์

12 หลักสูตรอบรมออนไลน์ หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้สอน วิทยาการคำนวณโดยวิทยากรแกนนำ CCT สสวท.

12 หลักสูตรอบรมออนไลน์ หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้สอน วิทยาการคำนวณโดยวิทยากรแกนนำ CCT สสวท.

วิทยากรแกนนำ CCT โดย สสวท. เชิญชวนรับสมัครเข้าร่วมอบรม หลักสูตรอบรมออนไลน์ ทั้งหมด 12 หลักสูตร ในเดือนพฤษภาคม 2565 ดังนี้

1. เข้าถึง เข้าใจ ฉลาดใช้สื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์

วันที่อบรม  (รุ่นที่ 1) 2 พ.ค. 65  /  (รุ่นที่ 2) 3 พ.ค. 65

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

12 หลักสูตรอบรมออนไลน์ หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้สอน วิทยาการคำนวณโดยวิทยากรแกนนำ CCT สสวท.

2. เขียนโปรแกรมใช้งาน Micro:bit ด้วยภาษาไพทอน

วันที่อบรม  (รุ่นที่ 1) 5 พ.ค. 65 /  (รุ่นที่ 2) 21 พ.ค. 65 / (รุ่นที่ 3) 11 มิ.ย. 65

3. การจัดการเรียนรู้เรื่อง การจัดการข้อมูล : ฮาวทูทิ้ง

วันที่อบรม  (รุ่นที่ 1) 5 พ.ค. 65 / (รุ่นที่ 2) 6 พ.ค. 65

4. การออกแบบชิ้นงานสามมิติด้วย Tinkercad

วันที่อบรม  (รุ่นที่ 1) 7 พ.ค. 65 / (รุ่นที่ 2) 8 พ.ค. 65

12 หลักสูตรอบรมออนไลน์ หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้สอน วิทยาการคำนวณโดยวิทยากรแกนนำ CCT สสวท.

5. การสร้างสรรค์วิดีโอการสอนด้วยแอปพลิเคชัน (Create Your Video with Canva and PowerPoint)

วันที่อบรม  (รุ่นที่ 1) 7 พ.ค. 65  / (รุ่นที่ 2) 8 พ.ค. 65

12 หลักสูตรอบรมออนไลน์ หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้สอน วิทยาการคำนวณโดยวิทยากรแกนนำ CCT สสวท.

6. การสร้างข้อมูลด้วย Word Cloud Scraping

วันที่อบรม  (รุ่นที่ 1) 9 พ.ค. 65  /  (รุ่นที่ 2) 10 พ.ค. 65

12 หลักสูตรอบรมออนไลน์ หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้สอน วิทยาการคำนวณโดยวิทยากรแกนนำ CCT สสวท.

7. มีหน้ามีตา กับภาษา python

วันที่อบรม  (รุ่นที่ 1) 13 พ.ค. 65  /  (รุ่นที่ 2) 14 พ.ค. 65

12 หลักสูตรอบรมออนไลน์ หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้สอน วิทยาการคำนวณโดยวิทยากรแกนนำ CCT สสวท.

8. CANVA for Liveworksheets

วันที่อบรม  (รุ่นที่ 1-2) 21 พ.ค. 65

12 หลักสูตรอบรมออนไลน์ หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้สอน วิทยาการคำนวณโดยวิทยากรแกนนำ CCT สสวท.

9. การสร้าง Dashboard ออนไลน์ด้วย Google Data Studio

วันที่อบรม  (รุ่นที่ 1) 21 พ.ค. 65  /  (รุ่นที่ 2) 28 พ.ค. 65

10. Application สร้างได้….ง่ายนิดเดียวด้วย AppSheet

วันที่อบรม  (รุ่นที่ 1) 21 พ.ค. 65  (รุ่นที่ 2) 28 พ.ค. 65
11. ทำข้อมูลให้เป็นภาพด้วย Google data studio

วันที่อบรม  (รุ่นที่ 1) 22 พ.ค. 65  /  (รุ่นที่ 2) 23 พ.ค. 65

12. สนุกกับการนำเสนอข้อมูล ด้วย Data Visualization

วันที่อบรม (รุ่นที่ 1) 23 พ.ค. 65 / (รุ่นที่ 2) 29 พ.ค. 65

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button