ครูอัตราจ้าง

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ รับสมัครครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ เงินเดือน 15,000 บาท

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ รับสมัครครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ เงินเดือน 15,000 บาท

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน โดยใช้งบประมาณของโรงเรียนในการจัดจ้าง จำนวน 1 อัตรา ดังนั้น จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ตามคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ ดังนี้

ชื่อตำแหน่งและรายละเอียดการจ้าง
ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาท

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ระหว่างวันที่ 29 เมษายน ๒๕๖๕ ถึง วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 8.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)

รายละเอียดทั้งหมด

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button