งานราชการ

สพฐ. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการส่วนกลาง 88 อัตรา

สพฐ. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการส่วนกลาง 88 อัตรา

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ส่วนกลาง)

ตำแหน่งที่จะได้รับบรรจุแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

 1. ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
 2. ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
 3. ตําแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ  เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
 4. ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
 5. ตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ  เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
 6. ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
 7. ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
 8. ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
 9. ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
 10. ตําแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน  เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
 11. ตําแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน  เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก รวม 88 อัตรา

 1. ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 12 อัตรา
 2. ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา
 3. ตําแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
 4. ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา
 5. ตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จำนวน 7 อัตรา
 6. ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
 7. ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 23 อัตรา
 8. ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 9 อัตรา
 9. ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา
 10. ตําแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา
 11. ตําแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา

การรับสมัครสอบ
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ที่เว็บไซต์ https://obec.thaijobjob.com

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button