ข่าวการศึกษา

เพจ รมว.ศธ.กล่าว ไม่มีระเบียบกระทรวงศึกษาธิการฉบับใดที่ให้อำนาจครูลงโทษนักเรียนด้วยการตัดผม

เพจ รมว.ศธ.กล่าว ไม่มีระเบียบกระทรวงศึกษาธิการฉบับใดที่ให้อำนาจครูลงโทษนักเรียนด้วยการตัดผม

วันนี้ เพจ ตรีนุช เทียนทอง ของท่านตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้โพสต์ถึงระเบียบว่าด้วยทรงผมนักเรียน ปี พ.ศ. 2563 ไว้ว่า 

⚠️ ไม่มีระเบียบกระทรวงศึกษาธิการฉบับใดที่ให้อำนาจครูลงโทษนักเรียนด้วยการตัดผม

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ความในวรรคท้ายตามข้อ 7 ของ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563 กำหนดให้แต่ละสถานศึกษาสามารถวางระเบียบการไว้ทรงผมของนักเรียนเป็นการเฉพาะเจาะจงได้ โดยมี “หลัก” ที่ต้องยึดถือในการวางระเบียบ คือ “ความเหมาะสมในการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีของนักเรียน และการมีส่วนร่วมของนักเรียน สถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนท้องถิ่น”

🔺 ตราบใดที่การไว้ทรงผมของนักเรียนไม่เข้าองค์ประกอบความผิดตามระเบียบของสถานศึกษาหรือของกระทรวงฯ แล้ว #การลงโทษนักเรียนย่อมไม่สามารถทำได้ โดยมิพักต้องคำนึงถึงวิธีการลงโทษใด ๆ เลย ยิ่งเมื่อกล่าวถึงวิธีการลงโทษที่เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 ด้วยแล้ว “ก็ยิ่งไม่พบว่ามีข้อไหนที่ให้คุณครูสามารถลงโทษนักเรียนด้วยการตัดผมแม้แต่ข้อเดียว” ค่ะ

🔻 เพราะมีโทษเพียง 4 สถานเท่านั้นที่จะลงแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทำความผิดได้ตามข้อ 5 ของระเบียบฯ คือ
– ว่ากล่าวตักเตือน
– ทำทัณฑ์บน
– ตัดคะแนนความประพฤติ และ
– ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

นอกจากนี้ การลงโทษตามระเบียบฯ ดังกล่าวนั้น มีเจตนาเพียงเพื่อให้คุณครูใช้ “แก้นิสัยและความประพฤติไม่ดีของนักเรียนหรือนักศึกษาให้รู้สำนึกในความผิด และกลับมาประพฤติตนในทางที่ดีต่อไป” ไม่ใช่การลงโทษ “ด้วยวิธีรุนแรง หรือแบบกลั่นแกล้ง หรือลงโทษด้วยความโกรธ หรือด้วยความพยาบาท” ตามที่ข้อ 6 ของระเบียบฯ นี้ ได้บัญญัติห้ามไว้อยู่

❗️จึงขอสรุปให้ทุกท่านเข้าใจตรงกันว่า การลงโทษนักเรียนด้วยการตัดผม รวมถึงการใช้ความรุนแรงอื่น เช่น
– การใช้ไม้เรียว
– การหยิก ตบ ตีร่างกาย หรือ
– การประจานให้อับอาย ฯลฯ

นอกจากจะเป็นการละเมิดสิทธิทั้งทางร่างกายและจิตใจของนักเรียนแล้ว การลงโทษด้วยวิธีการนี้ #ไม่สามารถทำได้ เพราะ #ขัดต่อระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ค่ะ

🚫 การลงโทษนักเรียนด้วยการตัดผม ≠ การเสริมสร้างระเบียบวินัยให้แก่นักเรียน

แม้การสร้างระเบียบวินัยจะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักเรียน และเป็น “หน้าที่” ที่คุณครูจะต้องทำให้มีให้เกิดขึ้น แต่ดิฉันไม่คิดว่าการลงโทษนักเรียนด้วยการตัดผม หรือการใช้ความรุนแรงอื่นกระทำต่อเนื้อตัวร่างกายหรือจิตใจของนักเรียน จะช่วยให้พวกเขาเกิดความตระหนักรู้ในบทบาทและหน้าที่ที่ตัวเองจะต้องรับผิดชอบต่อสังคม

ยิ่งถ้าเราเข้าใจว่า “ระเบียบวินัย” นั้น ไม่ได้หมายถึง การทำให้ทุกคนมีลักษณะเหมือนกัน แต่หมายถึง การทำให้ “แต่ละคน” รู้จักวางตัว และเลือกใช้พฤติกรรมที่เหมาะสมกับบุคคลอื่นในสังคม การลงโทษนักเรียนด้วยการตัดผม ยิ่งไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการสร้างระเบียบวินัยค่ะ 😊

💬 ไม่ว่าท่านจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ คุณครู ผู้ปกครอง หรือน้อง ๆ นักเรียน หากท่านพบเห็นการลงโทษนักเรียนที่ไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อหรือแจ้งมาที่ระบบ MOE Safety Center ผ่าน 4 ช่องทางต่อไปนี้ เพื่อให้ศธ. ได้ตรวจสอบและดำเนินการตามข้อเท็จจริงต่อไป

⌚️ Application MOE Safety Center
(ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android)

🌐 www.MOESafetyCenter.com

📲 Line @MOESafetyCenter

☎️ Call Center 0-2126-6565

ขอบคุณที่มา :

เพจ รมว.ศธ.กล่าว ไม่มีระเบียบกระทรวงศึกษาธิการฉบับใดที่ให้อำนาจครูลงโทษนักเรียนด้วยการตัดผม

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button