อบรมออนไลน์

อบรมออนไลน์ “พัฒนาครูเพื่อสอนพระพุทธศาสนา สำหรับเด็กยุคดิจิทัล (ช่วงชั้นที่1 และ2 )” นับชั่วโมงได้ 40 ชั่วโมง

อบรมออนไลน์ “พัฒนาครูเพื่อสอนพระพุทธศาสนา สำหรับเด็กยุคดิจิทัล (ช่วงชั้นที่1 และ2 )” นับชั่วโมงได้ 40 ชั่วโมง

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)  สพฐ. และสถาบันอาศรมศิลป์ พัฒนาหลักสูตรอบรมครูออนไลน์ นับชั่วโมงได้
พัฒนาครูเพื่อสอนพระพุทธศาสนา สำหรับเด็กยุคดิจิทัล (ช่วงชั้นที่ 1 และ 2)” จำนวน 40 ชั่วโมง 9 โมดูล

  • ฟังอธิบายหลักสูตร 11 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น.
  • เริ่มเรียน 18 มิถุนายน – 27 สิงหาคม 2565

สนใจ สแกน QR CODE ในโปสเตอร์ ด่วน!!!!

สอบถามเพิ่มเติม  พระมหานพดล ธมฺมนนฺโท  โทร 0870965350
ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข โทร  089 678 1499

อบรมออนไลน์ "พัฒนาครูเพื่อสอนพระพุทธศาสนา สำหรับเด็กยุคดิจิทัล (ช่วงชั้นที่1 และ2 )" นับชั่วโมงได้ 40 ชั่วโมง

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button