ข่าวการศึกษา

สรุปสาระสำคัญเกณฑ์ย้ายครู ลดเวลาย้าย ไม่ต้องรอ 4ปี

สรุปสาระสำคัญเกณฑ์ย้ายครู ลดเวลาย้าย ไม่ต้องรอ 4ปี

สรุปสาระสำคัญเกณฑ์ย้ายครู ลดเวลาย้าย ไม่ต้องรอ 4ปี

สรุปสาระสำคัญเกณฑ์ย้ายครู ลดเวลาย้าย ไม่ต้องรอ 4ปี

สรุปสาระสำคัญเกณฑ์ย้ายครู ลดเวลาย้าย ไม่ต้องรอ 4ปี

สรุปสาระสำคัญเกณฑ์ย้ายครู ลดเวลาย้าย ไม่ต้องรอ 4ปี

สรุปสาระสำคัญเกณฑ์ย้ายครู ลดเวลาย้าย ไม่ต้องรอ 4ปี

สรุปสาระสำคัญเกณฑ์ย้ายครู ลดเวลาย้าย ไม่ต้องรอ 4ปี

ดาวน์โหลดไฟล์ .pdf ที่  https://otepc.go.th/…/item/4026-2022-08-04-04-55-25.html

 

ขอบคุณที่มา : ก.ค.ศ.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button