ข่าวการศึกษา

เพิ่มเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวสำหรับผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปีงบประมาณ 2566 – 2569) ตามมติคณะรัฐมนตรี

เพิ่มเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวสำหรับผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปีงบประมาณ 2566 – 2569) ตามมติคณะรัฐมนตรี

เพิ่มเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวสำหรับผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปีงบประมาณ 2566 - 2569) ตามมติคณะรัฐมนตรี เพิ่มเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวสำหรับผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปีงบประมาณ 2566 - 2569) ตามมติคณะรัฐมนตรี เพิ่มเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวสำหรับผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปีงบประมาณ 2566 - 2569) ตามมติคณะรัฐมนตรี เพิ่มเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวสำหรับผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปีงบประมาณ 2566 - 2569) ตามมติคณะรัฐมนตรี เพิ่มเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวสำหรับผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปีงบประมาณ 2566 - 2569) ตามมติคณะรัฐมนตรี

ครม.เห็นชอบปรับเงินอุดหนุนรายหัวเพิ่ม หลังจากไม่ได้ปรับมา 10 ปี ร้อยละ 15 – 20

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button