หนังสือราชการ

การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 16,956 อัตรา

การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 16,956 อัตรา

การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ว5246

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

1. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 _บัญชีจัดสรรคืนอัตราครู กษ. 2565 แก้ไข ณ วันที่ 9 กันยายน 2565 12.58 น.

2. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2_แนวปฏิบัติ

3. สิ่งที่ส่งมาด้วย 3_แบบรายงานข้อมูลฯ-จัดสรร-กษ. 2565

โดยรายละเอียดของ ตำแหน่งว่าง มีดังนี้

  1. ผู้บริหารสถานศึกษา (ผอ. + รอง)  จำนวน 2,361  อัตรา
  2. ครู  จำนวน  14,595  อัตรา

รายละเอียดตามตาราง และลิ้งก์ด้านบน

การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 16,956 อัตรา
การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 16,956 อัตรา

 

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button