ข่าวการศึกษา

เลขาฯ ก.ค.ศ. การประชุมหารือแนวปฏิบัติการเข้าใช้งานระบบ DPA หลัง รัฐสภามีมติ คืนอำนาจบริหารงานบุคคลให้เขตพื้นที่ ฯ

เลขาฯ ก.ค.ศ. การประชุมหารือแนวปฏิบัติการเข้าใช้งานระบบ DPA หลัง รัฐสภามีมติ คืนอำนาจบริหารงานบุคคลให้เขตพื้นที่ ฯ

หลังจาก รัฐสภาลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 ซึ่งจะต้องโอนอำนาจการบริหารงานบุคคลจาก กศจ. ไปยัง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา จึงกระทบต่อโครงสร้างของระบบ DPA ที่ออกแบบไว้
ดังนั้น จึงจำเป็นต้องชะลอการลงทะเบียนของสถานศึกษาไว้ก่อน  โดยขณะนี้จะเปิดระบบให้ สพท. / สำนักงาน กศน.จังหวัด /ศธจ. / ส่วนราชการ ลงทะเบียนก่อน และหลังจาก ก.ค.ศ. พิจารณาเรื่องนี้ในวันที่ 21 กันยายน 2565 แล้วจึงจะเปิดให้สถานศึกษาลงทะเบียนในระบบ DPA ต่อไป

ดูคลิป  *  เดิมระบบได้ออกแบบให้ กศจ. ออกแบบการสุ่มกรรมการ  เมื่ออำนาจเปลี่ยนไปที่ เขตพื้นที่ จึงต้องเปลี่ยนระบบที่ออกแบบไว้ เล็กน้อย

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button