ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

2,633 สถานศึกษาพื้นที่พิเศษ เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการลดเวลาขอวิทยฐานะ สังกัด สพฐ.

2,633 สถานศึกษาพื้นที่พิเศษ เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการลดเวลาขอวิทยฐานะ สังกัด สพฐ.

ก.ค.ศ. ได้ ประกาศรายชื่อสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษเพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการลดระยะเวลาการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สำหรับสายงานการสอนและสายงานบริหารสถานศึกษา ดังนี้

2,633 สถานศึกษาพื้นที่พิเศษ เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการลดเวลาขอวิทยฐานะ สังกัด สพฐ.

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

  1. รายชื่อสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษเพื่อใช้เงื่อนไขในการลดระยะเวลา สังกัด สพฐ.
  2. รายชื่อสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษเพื่อใช้เงื่อนไขในการลดระยะเวลา สังกัด สอศ.
  3. รายชื่อสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษเพื่อใช้เงื่อนไขในการลดระยะเวลา สังกัด กศน.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button