งานราชการ

กทม.เปิดสอบ เพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ครั้งที่ 1/2565 รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต 5 -20 ตุลาคม 2565 ตลอด 24 ชม.

กทม.เปิดสอบ เพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ครั้งที่ 1/2565 รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต 5 -20 ตุลาคม 2565 ตลอด 24 ชม.

นายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัด กรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงาน ก.ก. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ครั้งที่ 1/2565 ตั้งแต่วันที่ 5 – 20 ตุลาคม 2565 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 โดยเปิดรับ 2 ระดับวุฒิการศึกษา ได้แก่ 1. ปวช./ปวท./อนุปริญญา/ปวส. และ 2. ระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

ทั้งนี้ เมื่อกรุงเทพมหานครประสงค์จะบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งใดจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับใด สาขาวิชาใด หรือทางใด สำนักงาน ก.ก. จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ และดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและเพื่อวัดภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ ต่อไป โดยจะขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เฉพาะผู้ที่สอบผ่านการสอบแข่งขันฯ ที่ได้ยื่นหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของกรุงเทพมหานคร หรือหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ตามระดับการศึกษาที่กำหนด
ติดตามรายละเอียดและสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ที่เว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ กองสรรหาบุคคล สำนักงาน ก.ก. โทร. 0 2225 6894 (ในวันและเวลาราชการ)
กทม.เปิดสอบ เพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ครั้งที่ 1/2565 รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต 5 -20 ตุลาคม 2565 ตลอด 24 ชม.
อ่านข่าวฉบับเต็มที่  https://www.prbangkok.com/th/news/detail/2/13040

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button