หนังสือราชการ

เกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ไม่ต้องเรียงลำดับเอก แต่ต้องเลือกในเอกที่กำหนด ว29/2565

เกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ไม่ต้องเรียงลำดับเอก แต่ต้องเลือกในเอกที่กำหนด ว29/2565

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 29 เกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2565

รายละเอียดตาม PDF ที่แนบ

ที่มา : สำนักงาน ก.ค.ศ. 

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button