หนังสือราชการ

ดาวน์โหลดฟรี ฟอนต์ ChulabhornLikitText-Light๙ พิมพ์เลขไทยอัตโนมัติ

ดาวน์โหลดฟรี ฟอนต์ ChulabhornLikitText-Light๙ พิมพ์เลขไทยอัตโนมัติ

ฟอนต์ ChulabhornLikitText-Light๙ เดิมคือ ฟอนต์จุฬาภรณ์ลิขิต เป็น แบบอักษรพระราชทาน ซึ่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้เผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ ที่เว็บไซต์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และถูกนำเข้าไปเป็นฟอนต์ราชการลำดับที่ ตัวที่ 14 จากที่ถูกประกาศ 13 ฟอนต์ราชการไทย ไว้ให้หน่วยงานราชการได้ใช้เป็นบรรทัดฐาน หลังจากที่ใช้ Angsana New / Angsana UPC  มานาน

ทีนี้หลายหน่วยงานที่เริ่มใช้งาน ฟอนต์จุฬาภรณ์ลิขิต ในการพิมพ์หนังสือราชการ เมื่อพิมพ์หนังสือราชการที่ต้องใช้ตัวเลขไทยเป็นจำนวนมาก ก็เริ่มอยากให้มีการ พิมพ์ตัวเลขไทยอัตโนมัติ  ซึ่งทาง สถาบันการพัฒนาชุมชน ก็ได้เผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ ชื่อฟอนต์ ChulabhornLikitText-Light๙ พร้อมยังแนะนำวิธีการการใช้งานในหนังสือราชการไว้ด้วย นับว่าสะดวกต่อการพิมพ์หนังสือราชการเป็นอย่างดี

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

* คำแนะนำ ก่อนใช้คำนึงถึงการนำเอกสารหรืองานไปใช้ต่อเครื่องอื่นที่ไม่มีฟอนต์นี้ การแก้ไขเอกสารจะยาก หรือระบบอื่นๆ ในระบบฐานข้อมูล เป็นต้น

ดาวน์โหลดฟรี ฟอนต์ ChulabhornLikitText-Light๙ พิมพ์เลขไทยอัตโนมัติ

E-Book การใช้งานฟอนต์ “จุฬาภรณ์ลิขิต” ในงานหนังสือราชการ ตามแบบมาตรฐานของกรมการพัฒนาชุมชน

ขอบคุณ : สถาบันการพัฒนาชุมชน 

ลิ้งก์ที่เกี่ยวข้อง :

Font TH Sarabun IT๙ พิมพ์เลขไทยไม่ต้องเปลี่ยนภาษา

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button