ครูอัตราจ้าง

โรงเรียนศึกษานารีวิทยา เปิดรับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 6 อัตรา วิชาภาษาไทย สังคม การเงินและการบัญชี และครูต่างชาติ

โรงเรียนศึกษานารีวิทยา เปิดรับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 6 อัตรา วิชาภาษาไทย สังคม การเงินและการบัญชี และครูต่างชาติ

เปิดรับสมัครครูอัตราจ้าง โดยโรงเรียนศึกษานารีวิทยา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2565 – วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 จำนวนทั้งหมด 4 อัตรา ดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. ครูอัตราจ้างสอนวิชาภาษาไทย  จำนวน  2  อัตรา
2. ครูอัตราจ้างสอนสังคมศึกษา  จำนวน  1  อัตรา
3. ครูอัตราจ้างสอนวิชาการเงินและการบัญชี  จำนวน  1  อัตรา
รายละเอียด
4. ครูต่างชาติสอนวิชาคณิตศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 27,000 – 35,000 บาท  รายละเอียด
5. ครูต่างชาติสอนวิชาภาษาอังกฤษ  จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 27,000 – 35,000 บาท รายละเอียด

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

โรงเรียนศึกษานารีวิทยา เปิดรับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 6 อัตรา วิชาภาษาไทย สังคม การเงินและการบัญชี และครูต่างชาติ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา เปิดรับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 6 อัตรา วิชาภาษาไทย สังคม การเงินและการบัญชี และครูต่างชาติ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา เปิดรับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 6 อัตรา วิชาภาษาไทย สังคม การเงินและการบัญชี และครูต่างชาติ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา เปิดรับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 6 อัตรา วิชาภาษาไทย สังคม การเงินและการบัญชี และครูต่างชาติ

โรงเรียนศึกษานารีวิทยา เปิดรับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 6 อัตรา วิชาภาษาไทย สังคม การเงินและการบัญชี และครูต่างชาติ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา เปิดรับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 6 อัตรา วิชาภาษาไทย สังคม การเงินและการบัญชี และครูต่างชาติ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button