ข่าวการศึกษา

ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2566 ดูได้ที่นี่

ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2566 ดูได้ที่นี่

ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2566  และ “ค่าจ้างลูกจ้างประจำ” ปี 2566

 • มกราคม 2566 เงินเข้าบัญชี: 26 มกราคม 2566
 • กุมภาพันธ์ 2566 เงินเข้าบัญชี: 23 กุมภาพันธ์ 2566
 • มีนาคม 2566 เงินเข้าบัญชี: 28 มีนาคม 2566
 • เมษายน 2566 เงินเข้าบัญชี: 25 เมษายน 2566
 • พฤษภาคม 2566 เงินเข้าบัญชี: 26 พฤษภาคม 2566
 • มิถุนายน 2566 เงินเข้าบัญชี: 27 มิถุนายน 2566
 • กรกฎาคม 2566 เงินเข้าบัญชี: 25 กรกฎาคม 2566
 • สิงหาคม 2566 เงินเข้าบัญชี: 28 สิงหาคม 2566
 • กันยายน 2566 เงินเข้าบัญชี: 26 กันยายน 2566
 • ตุลาคม 2566 เงินเข้าบัญชี: 26 ตุลาคม 2566
 • พฤศจิกายน 2566 เงินเข้าบัญชี: 27 พฤศจิกายน 2566
 • ธันวาคม 2566 เงินเข้าบัญชี: 26  ธันวาคม 2566

ที่มา : กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button