หนังสือราชการ

สพฐ.สำรวจข้อมูลผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนและนักการภารโรง

สพฐ.สำรวจข้อมูลผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนและนักการภารโรง

ที่ ศธ 04009/ว 1463 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2566 เรื่อง การสำรวจข้อมูลผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนและนักการภารโรงในสถานศึกษา

ที่ ศธ 04009/ว 1463 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2566

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

แบบสำรวจข้อมูลธุรการโรงเรียนในสถานศึกษา (แก้ไข ณ วันที่ 24 มีนาคม 2566)

แบบสำรวจข้อมูลนักการภารโรงในสถานศึกษา (แก้ไข ณ วันที่ 24 มีนาคม 2566)

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button