งานราชการ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกาศกำหนดการคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ จำนวน 5,200 อัตรา (หลังจากเลื่อน)

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกาศกำหนดการคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ จำนวน 5,200 อัตรา (หลังจากเลื่อน)

หลังจากที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เปิดรับสมัคร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ จำนวน 5,200 อัตรา โดยกำหนดการเดิมจะต้องสอบข้อเขียนและอื่นๆ ในช่วงเดือนมกราคม แต่ สตช. ได้มีหนังสือให้กำหนดมาตรการในการป้องกันทุจริตใหม่ ให้รอบคอบและรัดกุมมากขึ้น และตอนนี้ได้กำหนดวันคัดเลือหใหม่แล้ว รายละเอียดดังภาพ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกาศกำหนดการคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ จำนวน 5,200 อัตรา (หลังจากเลื่อน)

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

กำหนดการดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 5,200 อัตรา (ในกระบวนการที่เหลือ)

-ในส่วนของการประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก/ผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง (ประกาศผลรอบสุดท้าย) จะประกาศผลทางอินเทอร์เน็ตและส่งไปรษณีย์แจ้งผู้ได้รับคัดเลือกฯ ระหว่างวันที่ 13-24 ก.ย.66

ซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดอย่างเป็นทางการได้ที่เว็บไซต์ http://www.policeadmission.org

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button