สาระไอทีการเรียนการสอน

แจกให้ใช้ฟรี ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนออนไลน์ ระบบจัดการในสถานศึกษาอย่างง่าย

แจกให้ใช้ฟรี ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนออนไลน์ ระบบจัดการในสถานศึกษาอย่างง่าย

แจกฟรีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนออนไลน์ ระบบจัดการในสถานศึกษาอย่างง่าย
ในระยะเวลาหกปีได้พัฒนาระบบออนไลน์ มาใช้งาน ถึงเวลาอยากให้เพื่อนๆ ได้ลองใช้ เผื่อจะนำไปใช้ในโรงเรียนท่านได้
ขอบอกก่อนว่าระบบของเรายังเป็นเว็บแบบเก่า ยังไม่ responsive สวยงาม สามารถเอาไปปรับแต่งได้ มีหลายที่เอาไปใช้ปรับแล้วระบบพัฒนามาใช้เฉพาะโรงเรียน อาจจะไม่ตรงบริบทของแต่ละที่ แต่สามารถแก้ไขได้ครับ ตอนนี้ปล่อยให้ลองทดสอบก่อนว่าพอจะใช้กับ โรงเรียนท่านได้หรือไม่ ตามระบบต่าง ไฟล์กำลังประสานอัพโหลดให้นะครับลองใช้ก่อน เดี่ยวแจ้ง link อีกที
ใช้แล้วดีไม่ดีอย่างไร แจ้งกันนะครับ ใครใช้แล้วปรับได้สวยงามก็ แนะนำแบ่งปันกันต่อไปครับ
ดูตัวอย่างโปรแกรมที่แจกฟรีได้ที่นี่ https://bit.ly/3N3NYFc

รหัสทดสอบ ของครู 12345
รหัสทดสอบ ของนร 11111 บัตรประชาชน 1111111111111

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ระบบประกอบด้วย
1. ระบบเช็คชื่อนักเรียนออนไลน์
ความสามารถของระบบ
ครูตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนที่ปรึกษาและบันทึการขาดลามาสายได้ ผ่าน login
รายงานผลมาเรียนประจำวันและย้อนหลัง
ดูข้อมูลภาพรวมรายบุคคลของนักเรียน
2. ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการ
ความสามารถของระบบ
ครูลงเวลาผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ใช้เวลาผ่านคอมพิวเตอร์ จับ IP ที่ลงจากเครื่องคอม
รายงานผลการลงเวลาประจำวันได้
ดูข้อมูลสรุปของครูรายบุคคลได้
3. ระบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน
ความสามารถของระบบ
นักเรียนประเมินตนเอง พร้อมสรุป
ครูประเมินนักเรียน พร้อมสรุป
ผู้ปกครองประเมินนักเรียน พร้อมสรุป
4. ระบบชุมนุมออนไลน์
ความสามารถของระบบ
– ครูเปิดระบบชุมนุมรับนักเรียนด้วยตนเองได้ ดึง นร เข้าระบบได้ กรณี เลือกคนเฉพาะกิจกรรม
ดูข้อมูลการบันทึกงานของนักเรียนในระบบได้ ประเมินผลเมื่อจบภาคเรียน ส่งไปส่วนกลางได้
– นักเรียน เลือก ชุมนุมได้ด้วยตนเอง ลงบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมได้อัตโนมัติ
5. ระบบบันทึกจิตอาสาออนไลน์
ความสามารถของระบบ
– นักเรียนลงบันทึกภาพและกิจกรรม
– ครูตรวจสอบอนุมัติผลกิจกรรม
6. ระบบเลือกลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ความสามารถของระบบ
– ครูที่มีหน้าที่ดูแลกิจกรรม login เข้าบริหารกิจกรรม ตรวจสอบนักเรียนได้
– นร บันทึกกิจกรรม
7. ระบบแผนการพัฒนาตนเอง
ความสามารถของระบบ
– ครูวางแผนการพัฒนาตนเอง แต่เป็นระบบเก่าที่ใช้งาน IDPLAN เปลี่ยนรูปครูได้ที่นี่
8. ระบบบัตรนักเรียนออนไลน์
ความสามารถของระบบ
– นักเรียนลงเวลาโดยการแตะบัตร RFID หรือ SCAN QR CODE ได้ออนไลน์
– ดูข้อมูลผ่านหน้าจอทีวี 50 นิ้วได้
– เชื่อมโยงกับระบบลงเวลาให้ครูตรวจสอบ นักเรียน
ความสามารถของระบบแอดมิน
เพิ่มลบได้ในระบบ user มีระบบบริหารจัดการต่างๆ ดังนี้
– ตั้งค่าระบบจัดการเว็บไซต์
– ตั้งค่าผู้ดูแลระบบ
– บริหารข้อมูลระดับชั้น
– บริหารข้อมูลทะเบียนครู
– บริหารข้อมูลทะเบียนนักเรียน
– บริหารข้อมูลระบบส่ง SMS เอาระบบของ sms จริงออกไว้ เขียนเช่า API
– บริหารข้อมูลระบบงานปกครอง
– บริหารข้อมูลทะเบียนชุมนุม
– บริหารข้อมูลแผนพัฒนาตนเอง
– บริหารระบบลงเวลาปฏิบัติราชการ
– บริหารระบบลงชื่อใช้งานห้องสมุด
– บริหารระบบลดเวลาเรียน
– บริหารระบบ SDQ
– บริหารระบบจิตอาสา
แจกฟรี โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนออนไลน์ By รองน้อย 100 โปรแกรม
แจกให้ใช้ฟรี ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนออนไลน์ ระบบจัดการในสถานศึกษาอย่างง่าย
แจกให้ใช้ฟรี ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนออนไลน์ ระบบจัดการในสถานศึกษาอย่างง่าย
แจกให้ใช้ฟรี ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนออนไลน์ ระบบจัดการในสถานศึกษาอย่างง่าย
แจกให้ใช้ฟรี ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนออนไลน์ ระบบจัดการในสถานศึกษาอย่างง่าย
แจกให้ใช้ฟรี ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนออนไลน์ ระบบจัดการในสถานศึกษาอย่างง่าย
แจกให้ใช้ฟรี ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนออนไลน์ ระบบจัดการในสถานศึกษาอย่างง่าย
แจกให้ใช้ฟรี ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนออนไลน์ ระบบจัดการในสถานศึกษาอย่างง่าย
แจกให้ใช้ฟรี ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนออนไลน์ ระบบจัดการในสถานศึกษาอย่างง่าย
แจกให้ใช้ฟรี ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนออนไลน์ ระบบจัดการในสถานศึกษาอย่างง่าย
แจกให้ใช้ฟรี ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนออนไลน์ ระบบจัดการในสถานศึกษาอย่างง่าย

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button