ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

การศึกษาพิเศษ เปิดสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ รวม 1,949 อัตราทั้งพื้นที่ปกติ และพื้นที่ จชต. ประจำปี 2566

การศึกษาพิเศษ เปิดสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ รวม 1,949 อัตราทั้งพื้นที่ปกติ และพื้นที่ จชต. ประจำปี 2566

การศึกษาพิเศษ ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566
1. ประกาศรับสมัครในพื้นที่ ปกติ ตำแหน่งว่าง  1,831  อัตรา จำนวน 37 วิชาเอก
2. ประกาศรับสมัครในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำแหน่งว่าง  118  อัตรา จำนวน 29 วิชาเอก

ซึ่งจะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 21 – 27 กรกฎาคม 2566 โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง สามารถโหลดใบสมัครได้ทาง  https://special.obec.go.th/ หรือเพจ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

หน่วยที่ดำเนินการรับสมัคร พื้นที่ปกติ
1. ภาคกลางและภาคตะวันออก   ที่  โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์
2. ภาคเหนือ  ที่  โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ที่  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
4. ภาคใต้  ที่  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 นครศรีธรรมราช  (ยกเว้น  จชต.)

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

หน่วยที่ดำเนินการรับสมัคร พื้นที่ จชต.
1. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่  4  สิงหาคม 2566

ที่มา : สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button