ข่าวการศึกษา

เด็กไทยประกาศชัย ฟิสิกส์โอลิมปิก ที่ญี่ปุ่น กวาด 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง

เด็กไทยประกาศชัย ฟิสิกส์โอลิมปิก ที่ญี่ปุ่น กวาด 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง

  รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่าตามที่ได้จัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566 (53rd IPhO 2023) ระหว่างวันที่ 10 – 17 กรกฎาคม 2566 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 5 คน ผลปรากฏว่านักเรียนไทยสามารถทำได้ 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง ดังนี้

  1. นายณัฏฐ์เดช เผด็จสุวันนุกูล        โรงเรียนเซนต์คาเบรียล  กรุงเทพฯ  เหรียญทอง
  2. นายธนัชสรศ์ จันทรเกษมสัตย์      โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ เหรียญเงิน
  3. นายภัทรพล พันธ์เลิศระพี            โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  กรุงเทพฯ เหรียญเงิน
  4. นายธงไชย อาชาบุณยเสก           โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ  เหรียญทองแดง
  5. นายนพรุจ สอดศรี                     โรงเรียนกำเนิดวิทย์  จังหวัดระยอง   เหรียญทองแดง

คณะอาจารย์ผู้ควบคุมทีมประกอบด้วย  ดร.ธารา เฉลิมทรงศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล หัวหน้าทีม ดร.พรเทพ นิศามณีพงษ์ ข้าราชการบำนาญ รองหัวหน้าทีม ผศ.กุลพันธ์ พิมพ์สมาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยหัวหน้าทีม ดร.นันท์นภัส ลิ้มสันติธรรม  สสวท. ผู้จัดการทีม   และนายณัฐวัชร์ มหายศนันท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ผู้แทนศูนย์ สอวน.

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 394 คน จาก 82 ประเทศ หัวหน้าทีม 155 คน และผู้สังเกตการณ์ 96 คน นักเรียนที่ได้คะแนนทฤษฎีสูงสุดคือ Feodor Yevtushenko  สหรัฐอเมริกาและ Hanhong Zhao สาธารณรัฐประชาชนจีน นักเรียนที่ได้คะแนนปฏิบัติสูงสุดคือ Collin Fan สหรัฐอเมริกา โดยนักเรียนที่สามารถทำคะแนนรวมได้สูงสุดคือ Bowen Yu สาธารณรัฐประชาชนจีน

คณะผู้แทนประเทศไทยจะกลับถึงไทยวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.05 น. เที่ยวบิน TG 683 สสวท. จะมีพิธีแสดงความยินดีเวลา 16.00 น. บริเวณประตู 1 ชั้น 2 อาคารผู้โดยสารขาเข้า สนามบินสุวรรณภูมิ

ติดตามข่าวสารและร่วมแสดงความยินดีกับผู้แทนประเทศไทยโอลิมปิกวิชาการที่เฟซบุ๊ก Olympic IPST โครงการโอลิมปิกวิชาการ สสวท. https://www.facebook.com/Olympic-ipst-486688764733943

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button