ข่าวการศึกษา

ก.ค.ศ. คืนอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการ ให้แก่ สพฐ. 15,194 อัตรา

ก.ค.ศ. คืนอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการ ให้แก่ สพฐ. 15,194 อัตรา

หนังสือ ด่วนที่สุดที่ ศธ 04009/ว 5071 ลงวันที่ 15 กันยายน 2566 การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โดยอนุมัติจัดสรรจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2566 ให้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15,194 อัตรา  ได้แก่

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

  1. ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  จำนวน  57  อัตรา
  2. ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตำแหน่งโครงสร้าง   จำนวน  32  อัตรา
  3. ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  จำนวน  1,950 อัตรา
  4. ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  จำนวน  173 อัตรา
  5. ตำแหน่งครูผู้ช่วย  จำนวน  12,514  อัตรา
  6. ตำแหน่งศึกษานิเทศก์  จำนวน  142  อัตรา
  7. ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค.(2)  จำนวน  326  อัตรา

โดยมีรายละเอียดดังหนังสือแนบดังนี้
1. ว5071 แจ้งคืน กษ 66
2. สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือ ก.ค.ศ.

ก.ค.ศ. คืนอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการ ให้แก่ สพฐ. 15,194 อัตรา

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button