ข่าวการศึกษา

สพฐ. สำรวจความคิดเห็นข้าราชการครู เกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ

สพฐ. สำรวจความคิดเห็นข้าราชการครู เกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
ขอความอนุเคราะห์ร่วมแสดงความคิดเห็น  “แบบสำรวจความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต่อหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ”  เพื่อทราบสภาพปัจจุบัน ปัญหาอุปสรรคต่อการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ และความคิดเห็นต่อระบบ DPA รวมถึงการประเมิน เพื่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะได้เป็นข้อมูลนำเสนอต่อ ก.ค.ศ. ในการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ต่อไป

รายละเอียดตามลิงก์เว็บไซต์ สพร. : https://personnel.obec.go.th/home/archives/58751
แสดงความคิดเห็น : https://forms.gle/j8mxbb2Djnh63Wzr9

 

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button