ข่าวสอบบรรจุครูข่าวการศึกษา

รวมลิ้งก์ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567

รวมลิ้งก์ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567

กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

1. ประกาศรับสมัคร ภายในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567
2. รับสมัคร วันพุธที่ 8 – วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข….ภายในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567
4. ประเมินจากการสอบข้อเขียน
ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป  วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567
ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ  วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567
5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค  ภายในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567
6. ประเมินจากการสัมภาษณ์ แฟ้มสะสมงานและการนำเสนอที่แสดงถึงทักษะและศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา  ตามวันและเวลาที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหรงานการศึกษาพิเศษ กำหนด (ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2567)
7. ประกาศผลการสอบแข่งขัน  ตามวันและเวลาที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหรงานการศึกษาพิเศษ กำหนด (ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2567)

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

สมัครทางออนไลน์เท่านั้น ที่นี่https://obec67.thaijobjob.com

จังหวัดและเขตที่เปิดรับสมัคร

กรุงเทพมหานคร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

จังหวัดกระบี่

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

จังหวัดกาญจนบุรี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 แนบท้ายประกาศ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 แก้ไขประกาศรับสมัคร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

จังหวัดกาฬสินธุ์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2

จังหวัดกำแพงเพชร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2

จังหวัดขอนแก่น

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

จังหวัดจันทบุรี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ตัวอย่างใบประกอบวิชาชีพครู

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด

จังหวัดฉะเชิงเทรา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

จังหวัดชลบุรี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

จังหวัดชัยนาท

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

จังหวัดชัยภูมิ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เพิ่มเติม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

จังหวัดชุมพร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

จังหวัดเชียงราย

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

จังหวัดเชียงใหม่

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 แก้ไขประกาศรับสมัคร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่

จังหวัดตรัง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่

จังหวัดตราด

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

จังหวัดตาก

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

จังหวัดนครนายก

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

จังหวัดนครปฐม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม

จังหวัดนครพนม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม

จังหวัดนครราชสีมา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 เพิ่มเติม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

จังหวัดนครศรีธรรมราช

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

จังหวัดนครสวรรค์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

จังหวัดนนทบุรี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

จังหวัดนราธิวาส

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

จังหวัดน่าน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

จังหวัดบึงกาฬ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ

จังหวัดบุรีรัมย์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

จังหวัดปทุมธานี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดปราจีนบุรี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก

จังหวัดปัตตานี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 แนบท้ายประกาศ 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 แนบท้ายประกาศ 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 แนบท้ายประกาศ 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพังงา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

จังหวัดพัทลุง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2

จังหวัดพิจิตร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2

จังหวัดพิษณุโลก

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ แก้ไขประกาศรับสมัคร

จังหวัดเพชรบุรี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบูรณ์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

จังหวัดภูเก็ต

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

จังหวัดมหาสารคาม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

จังหวัดมุกดาหาร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน

จังหวัดยโสธร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

จังหวัดยะลา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ยะลา

จังหวัดร้อยเอ็ด

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

จังหวัดระนอง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง หนังสือขออนุญาตไปสอบ

จังหวัดระยอง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 แนบท้ายประกาศ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

จังหวัดราชบุรี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี

จังหวัดลพบุรี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

จังหวัดลำปาง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

จังหวัดลำพูน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

จังหวัดเลย

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 แนบท้ายประกาศ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ตัวอย่างหนังสืออนุญาต

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ตัวอย่างหนังสือขออนุญาตสำหรับข้าราชการอื่น

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู

จังหวัดศรีสะเกษ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร

จังหวัดสกลนคร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร

จังหวัดสงขลา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล

จังหวัดสตูล

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

จังหวัดสมุทรปราการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรสงคราม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

จังหวัดสมุทรสาคร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม

จังหวัดสระแก้ว

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

จังหวัดสระบุรี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เพิ่มเติม

จังหวัดสุโขทัย

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

จังหวัดสุพรรณบุรี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 แก้ไขประกาศรับสมัคร ( 1 พฤษภาคม 2567 )

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 แก้ไขประกาศรับสมัคร ( 3 พฤษภาคม 2567 )

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 แก้ไขประกาศรับสมัคร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

จังหวัดหนองคาย

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย

จังหวัดหนองบัวลำภู

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2

จังหวัดอำนาจเจริญ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

จังหวัดอุดรธานี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 เพิ่มเติม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 แนบท้ายประกาศ 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 แนบท้ายประกาศ 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 แนบท้ายประกาศ 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 หนังสืออนุญาตให้สมัครสอบ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 หนังสืออนุญาตให้ข้าราชการไปสอบ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี

จังหวัดอุตรดิตถ์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

จังหวัดอุทัยธานี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

จังหวัดอุบลราชธานี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button