การเรียนการสอน

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ DLTV สำหรับครูผู้สอน)

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ DLTV สำหรับครูผู้สอน

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ของ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV เป็นแนวทางและตัวช่วยในการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทางของ DLTV ซึ่งในปีการศึกษา 2567 ได้เปิดให้คุณครูได้ดาวน์โหลดแล้ววันนี้

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ DLTV สำหรับครูผู้สอน)

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ลิ้งก์ดาวน์โหลด :
1. Google Drive https://drive.google.com/drive/folders/1KBMImbLZjhERMqQSzdMGqgHm4YVlP7CU?usp=drive_link

2. คลิกดาวน์โหลด One Drive https://distancelearningfoundation-my.sharepoint.com/personal/web_dltv_ac_th/_layouts/15/

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button