การเรียนการสอน

ชุดจัดกิจกรรมการเรียนรู้ DLTV สำหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2567

ชุดจัดกิจกรรมการเรียนรู้ DLTV สำหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2567

เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ DLTV สำหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2567 ซึ่งจะเป็นแบบเรียนและชุดกิจกรรม โดยสามารถดาวน์โหลด ไปให้นักเรียนใช้เพื่อการเรียนได้ จาก มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV

ชุดจัดกิจกรรมการเรียนรู้ DLTV สำหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2567

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ลิ้งก์ดาวน์โหลด :
1. Google Drive https://drive.google.com/drive/folders/1KBMImbLZjhERMqQSzdMGqgHm4YVlP7CU?usp=drive_link

2. คลิกดาวน์โหลด One Drive https://distancelearningfoundation-my.sharepoint.com/personal/web_dltv_ac_th/_layouts/15/

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button