ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

การขอรับการจัดสรรงบประมาณค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู

สารบัญ (ทางลัด )

การขอรับการจัดสรรงบประมาณค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู
จากข่าวที่มีมาก่อนหน้านี้ว่าจะได้รับการจัดสรร สพท. ละ 20 หลัง จากหนังสือเล่มนี้ก็พอจะยืนยันได้ว่าให้ สพท.ละไม่เกิน 10 หลัง

cats

ดาวน์โหลดไฟล์ : คลิก

Back to top button