ข่าวการศึกษา

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดประกวดคัดลายมือระดับประถมศึกษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดการประกวดคัดลายมือระดับประถมศึกษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดการประกวดระดับจังหวัดภายในเดือนกุมภาพันธ์ และประกวดชิงแชมป์ระดับประเทศภายในเดือนมีนาคม 2559

รายละเอียด

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง การจัดการประกวดคัดลายมือระดับประถมศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ใบสมัครการประกวดคัดลายมือระดับประถมศึกษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 ที่มา : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button