ข่าวการศึกษา

แนวการสอนซ่อมเสริมการอ่าน การเขียน ภาษาไทย ป.1-3

แนวการสอนซ่อมเสริมการอ่าน การเขียน ภาษาไทย ป.1-3 จาก เผยแพร่โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

cats

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

[คู่มือการพูดสะกดคำ]
เล่มที่ 1
เล่มที่ 2
เล่มที่ 3
เล่มที่ 4, ปก
เล่มที่ 5
เล่มที่ 6
เล่มที่ 7
[แบบฝึกซ่อมเสริมอ่านเขียนภาษาไทย ชั้น ป.1-3 (เล่ม 1)] [แบบฝึกซ่อมเสริมอ่านเขียนภาษาไทย ชั้น ป.1-3 (เล่ม 2)]

ที่มา เว็บไซต์ http://www.rayong2.go.th/home/index.php?name=department&file=readdepartment&id=354

 

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button