ข่าวการศึกษา

ว่าที่ คศ.3 คศ.4 เตรียมตัว มรม.ประกาศกำหนดการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ มีนาคมนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ประกาศกำหนดการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ มีนาคมนี้

PR

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรียนผู้เข้ารับการพัฒนาทุกท่าน  โปรดอ่านก่อนโอนเงินลงทะเบียน

กรณีต่อไปนี้ ไม่สามารถขอเงินคืนได้
1. คุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สพฐ. กำหนด
2. เป็นบุคคลที่มีรายชื่อเข้ารับการพัฒนาฯ แล้ว ไม่เข้ารับการพัฒนา
ในวันและเวลาที่กำหนด โดยไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า

 

โทรติดต่อสอบถามเรื่องเข้าพัฒนาวิทยาฐานะ
สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์  :  088-5638928
และส่งใบยืนยันที่ 043-713206

– แบบคำขอเข้ารับการพัฒนาส่งเขตพื้นที่การศึกษา
– ใบยืนยันการเข้ารับการพัฒนาฯ
            – ใบกิจกรรมศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
– ครูชำนาญการพิเศษ
– ครูเชี่ยวชาญ
– ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
– ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่ คลิก

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button