การเรียนการสอนสื่อการสอน

eng24 เว็บไซต์สอนภาษาอังกฤษสุดเจ๋ง ของ สพฐ.

1

eng24 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงความรู้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทุกเวลาและทุกอุปกรณ์การรับชม

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

eng24 เน้นนำเสนอในรูปแบบของ edutainment (education + entertainment) เพื่อให้ทุกคน เด็กวัยรุ่น ครู และผู้ปกครอง ชมรายการได้อย่างสนุกสนาน ได้ความรู้ที่ถูกต้องและนำไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริง

eng24 มีไฟล์เอกสารที่ประกอบด้วยแผนการสอน คำแนะนำในการใช้ แบบฝึกหัด รวมคำศัพท์ และประโยคในรายการ โดยแต่ละรายการมีไฟล์เนื้อหาเฉพาะแสดงประกอบกันไว้ ซึ่งทั้งหมดเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อครูและนักเรียนในการนำไปใช้

รายการใน eng24 มีให้เลือกชม 3 หมวดหลักคือ

1. eng hour
วิดีโอสอน Phonics สำหรับชั้น ป.1 และ ป.2 โดยครูต่างชาติ ความยาว 40 นาที เหมาะสำหรับโรงเรียนที่ขาดครูหรือมีครูไม่ตรงเอกสาขาการสอนภาษาอังกฤษ โดยคุณครูสามารถใช้วิดีโอนี้เปิดสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ไปกับครูและนักเรียนต้นทาง เนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลางฯ วิดีโอชุดนี้สอนโดย Mr.Brian Wadman อาจารย์ประจําคณะะศิลปศาสตร​์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ อ.ดร.สุมิตรา สุรรัตน์เดชน อาจารย์ประจํา สถาบันวิจัยภาษาและเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

2

2. eng for occupations
วิดีโอการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โดยเรียนรู้จากมืออาชีพตัวจริง เน้นถึงคำศัพท์ ประโยคและวัฒนธรรมที่ใช้ในชีวิตจริง เพื่อใช้เป็นจุดเริ่มต้นของการประกอบอาชีพในอนาคตได้
3
3. eng for daily life
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เหมาะสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
4
เข้าสู่เว็บไซต์ http://eng24.ac.th

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button