การเรียนการสอน

ตัวอย่างการออกแบบกิจกรรม steM คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา

เบื้องหลัง(ตัวอย่าง)การออกแบบกิจกรรม STEM คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา

  • เบื้องหลังการออกแบบกิจกรรม steM คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา (PDF)
  • เบื้องหลังการออกแบบกิจกรรม steM คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา (Word) 

ที่มา : สสวท.

Back to top button