ข่าวการศึกษา

ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ ครูและบุคลากรทางการศึกษา เกษียณอายุ 2559

ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ ครูและบุคลากรทางการศึกษา

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

หากไม่ถูกต้องสามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล

สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หมายเลขโทรศัพท์ 02 2810813  ภายในวันที่ 20  มิถุนายน 2559

หากพ้นกำหนดดังกล่าวกรุณาแจ้งประสานหน่วยงานที่ข้าราชการสังกัดอยู่

เพื่อขอแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป

บัญชีรายชื่อเกษียณ 59.pdf

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button