ข่าวการศึกษา

ศธ.เล็งรื้อเกณฑ์คัดบิ๊กเขตพื้นที่ฯ เลิกสอบ-เลื่อนผอ.ร.ร.ขนาดใหญ่ขึ้น’ รองผอ.เขตพื้นที่ฯ’

เมื่อวันที่ 5 กันยายน นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุรรณ รัฐมนตรีว่าการ ศธ. เห็นชอบปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าสู่ตำแหน่งของรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ โดยการเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาจะไล่ตามขนาด ตั้งแต่โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ตามลำดับ โดยเปิดโอกาสให้ครูหรือศึกษานิเทศก์ที่มีประสบการณ์สอนมาไม่น้อยกว่า 10 ปี สมัครสอบคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็ก ส่วนโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่จะเป็นการเข้าสู่ตำแหน่งโดยการประเมินผลการทำงานและเลื่อนไปตามลำดับ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ไม่เกิน 2 วาระนั้น จะช่วยให้เกิดการเลื่อนระดับเป็นวงรอบตลอดปี และเกิดการสไลด์เป็นลำดับจากโรงเรียนขนาดเล็กไปขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ และผู้อำนวยการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งได้ไม่เกินโรงเรียนละ 8 ปี ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีประสบการณ์ค่อนข้างมาก ซึ่งต่อไป ศธ.มีแนวคิดจะมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และรองผู้อำนวยการ สพท.ให้เชื่อมโยงกับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนด้วย

ปลัด ศธ.กล่าวต่อว่า เดิมการเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ สพท.จะใช้วิธีการสอบคัดเลือก ซึ่งมีการกำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติต่างๆ ไว้พอสมควร แต่ยังไม่มีความเชื่อมโยงกับผู้อำนวยการโรงเรียน ดังนั้น ในอนาคตคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ สพท.จะต้องมีประสบการณ์ผ่านการเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมาก่อน เพราะการเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาจำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงานด้านการศึกษาและงานบริหารอย่างรอบด้าน เป็นที่มาของการต่อเก้าอี้จากผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดใหญ่ไปสู่รองผู้อำนวยการ สพท. จากนั้นค่อยขึ้นสู่ผู้อำนวยการ สพท.ตามลำดับ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ที่มา : มติชน

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button