ข่าวการศึกษา

สกสค.เร่งแต่ละจังหวัดส่งชื่อผู้เหมาะสมนั่ง ‘ผอ.สกสค.จังหวัด’ 2 ราย ให้ กก.สรรหาส่วนกลางคัดเหลือ 1 ราย ภายใน 1 ธ.ค.

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน นายพิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงาน สกสค.ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร แทนผู้ดำรงตำแหน่งที่จะครบวาระในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 จำนวน 71 จังหวัดนั้น จากการตรวจสอบคุณสมบัติ พบว่าผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก 415 ราย จากจำนวนผู้สมัครทั้งสิ้น 457 คน ขาดคุณสมบัติ 42 ราย ส่วนใหญ่ขาดประสบการณ์ทางด้านบริหาร ซึ่งตนได้ส่งรายชื่อ และข้อมูลผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนแต่ละจังหวัดให้คณะกรรมการสรรหาระดับจังหวัดพิจารณาคัดเลือกผู้เหมาะสม โดยสำนักงาน สกสค.กำหนดให้แต่ละจังหวัดดำเนินการประเมินผลงานระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน และคัดเลือกให้เหลือจังหวัดละ 2 คน ส่งให้คณะกรรมการสรรหาของ สกสค.ในส่วนกลาง ภายในวันที่ 1 ธันวาคม พิจารณาคัดเลือกให้เหลือเพียง 1 คน และเสนอต่อที่ประชุม สกสค.ที่มี พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการ ศธ.เป็นประธานพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

“ผมได้ให้กรอบเกณฑ์ประเมินแก่กรรมการสรรหาระดับจังหวัดใช้ในการพิจารณา โดยให้ดูจากผลงานด้านการบริหาร ซึ่งจะต้องเป็นผลงานที่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับของประชาชนภายในจังหวัด โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ เมื่อคณะกรรมการ สกสค.คัดเลือกแล้ว จะทำสัญญาจ้าง และจัดอบรมวันที่ 6-14 ธันวาคม” นายพิษณุกล่าว

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

นายพิษณุกล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม รายชื่อคณะกรรมการสรรหาระดับจังหวัด และคณะกรรมการสรรหาในส่วนกลาง จะไม่มีการเปิดเผย เนื่องจากป้องกันการวิ่งเต้น หรือใช้เส้นสาย

ที่มา : มติชน

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button