ข่าวการศึกษา

สรุปมหา’ลัยรับ 5 รอบ!! ‘ทปอ.-ราชภัฏ-ราชมงคล’ ได้ข้อยุติคัดเข้ามหา’ลัยระบบใหม่ ปี’61 มี 5 รอบ

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และรักษาการรัฐมนตรีว่าการ ศธ.เปิดเผยภายหลังการประชุมเรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ โดยมีที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎ (ทปอ.มรภ.) ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) และสำนักปลัด ศธ.เข้าร่วม ว่า ที่ประชุมมีมติจัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยระบบใหม่ร่วมกัน โดยนักเรียนต้องสามารถเลือกเรียนในสาขาที่ต้องการ ขณะที่มหาวิทยาลัยสามารถเลือกนักเรียนได้ตามความต้องการเช่นกัน

นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และประธาน ทปอ.กล่าวว่า การสอบคัดเลือกระบบใหม่จะมี 5 รอบ ได้แก่
1.การรับตรงโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานของนักเรียนโดยไม่มีการสอบ
2.การรับระบบโควต้า หรือรับตรงโดยใช้ข้อสอบกลาง จัดสอบช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน
3.ระบบเคลียริ่งเฮาส์รอบแรก
4.ระบบเคลียริ่งเฮาส์รอบ 2 และ
5.รับตรงอิสระ ที่มหาวิทยาลัยต่างๆ สามารถดำเนินการได้เอง รวมทั้ง มหาวิทยาลัย คณะ/สาขาต่างๆ สามารถเปิดสอบวิชาเฉพาะได้เอง  โดยมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกของ ทปอ.จะร่วมดำเนินการคัดเลือกตามที่กำหนด ส่วนกลุ่ม มทร.จะเข้าร่วม ระบบการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่เฉพาะการรับตรงโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานของนักเรียนโดยไม่มีการสอบ, การรับระบบโควต้า หรือรับตรงโดยใช้ข้อสอบกลาง จัดสอบช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน และระบบเคลียริ่งเฮาส์รอบแรกเท่านั้น รวมถึง กลุ่ม มรภ.จะเข้าร่วมทุกระบบ ยกเว้นเคลียริ่งเฮาส์รอบ 2 ส่วนระยะเวลาในการจัดสอบจะหารือกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม และประกาศให้นักเรียนได้ทราบล่วงหน้าก่อนรับสมัคร ซึ่งนักเรียนจะต้องรู้ข้อมูลต่างๆ ก่อนเดือนตุลาคม 2560 เพราะจะเริ่มรับเข้าเรียนในระบบใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ศธ.จะออกเป็นประกาศเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาต้องดำเนินการตามแนวปฎิบัติที่ชัดเจน

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ที่มา : มติชน

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button