ข่าวการศึกษา

ปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนชราบาล

เมื่อวันที 18 ธันวาคม 2559 เว็บไซต์ ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการได้เสนอข่าวพิธีมอบประกาศนียบัตร ‘ปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย’แก่นักเรียนชราบาล ที่โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จัดพิธีมอบ ‘ปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย’ แก่นักเรียนชราบาลในปีนี้ 350 คน ซึ่งถือเป็นต้นแบบสร้างคุณค่าให้ผู้สูงวัยถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาสู่สังคม โดยมี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน

15541613_1272742819466162_1226515841594733545_nสำหรับโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย จัดตั้งเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 มีหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศได้มาเรียนรู้และศึกษาดูงานเป็นจำนวนมาก โดยได้รับการคัดเลือกเป็นต้นแบบระดับประเทศ ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน โดยเฉพาะพระราชโพธิวรคุณ เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด ที่ให้สถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จนถึงปัจจุบัน ซึ่งในวันนี้มีผู้เข้ารับมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปี 2559 จำนวนทั้งสิ้น 350 คน แบ่งเป็นชาย 86 คน หญิง 264 คน ปีที่ 1 จำนวน 115 คน ปีที่ 2 จำนวน 48 คน ปีที่ 3 จำนวน 187 คน มีอายุรวมกัน 22,734 ปี นักเรียนที่มีอายุมากที่สุด คือ นางจันทร์ฟอง สุขสำราญ อายุ 93 ปี

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

โอกาสนี้ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ได้กล่าวแสดงความชื่นชมผู้สูงวัยที่จบหลักสูตร “ปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย” ได้ช่วยกันรักษาความดีต่าง ๆ ที่เป็นต้นแบบที่ดีแก่คนรุ่นหลังสืบไป รวมทั้งชื่นชมผู้บริหารเทศบาลตำบลเชิงดอยที่เห็นความสำคัญในเรื่องนี้ โดยได้น้อมนำอัญเชิญกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่คณะบุคคลผู้เข้าเฝ้าฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.2531 ว่า “การที่คนสมัยใหม่บอกว่า คนสมัยเก่ามีความรู้น้อยก็อาจเป็นจริง แล้วคนสมัยใหม่ดูถูกหรือเหยียดหยามคนสมัยเก่าก็มีสิทธิ์ แต่ถ้าพูดตามความเป็นจริงแล้ว สิทธิ์ที่จะเหยียดหยามคนรุ่นเก่าไม่ควรจะมี ด้วยเหตุว่าคนรุ่นเก่านี้เองที่ทำให้คนรุ่นใหม่เกิดขึ้นมาได้ มีความเจริญรุ่งเรืองสืบต่อมาได้ ซึ่งสะท้อนได้ว่าคนรุ่นเก่ามีความสำคัญเพียงใด”

cm181259อ่านข่าวโดยละเอียดได้ที่ : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button