ข่าวการศึกษา

ไฟเขียวปรับเกณฑ์ย้ายครู

มติก.ค.ศ.ไฟเขียวปรับปรุงหลักเกณฑ์ย้ายครู สังกัดสพฐ. กำหนดยื่นขอย้ายภายใน 15 วันของเดือนม.ค. วางกรอบพิจารณาย้าย 2 รอบ ระบุปรับแก้ไขให้สอดคล้องกับกศจ.ให้ครูสอนทัน

      เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.59 ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามที่สำนักงานก.ค.ศ. เสนอ โดยปรับปรุงสาระสำคัญใน 7 ประเด็น ดังนี้
1. คุณสมบัติผู้ขอย้ายกรณีปกติ เดิมต้องทำงานในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24 เดือนนับถึงวันที่ยื่นคำร้องขอย้ายเปลี่ยนเป็นให้นับถึงวันสุดท้ายที่กำหนดให้ยื่นคำร้องขอย้ายให้ตรงกัน

2.ระยะเวลาในการยื่นคำร้องขอย้าย เดิมให้ยื่นภายในเดือนมกราคมของทุกปี จะแก้ไขใหม่โดยกำหนดระยะเวลาภายใน 15 วันของเดือนมกราคม และให้ยื่นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) เพียงที่เดียวเท่านั้น ส่วนจะเป็นช่วงเวลาใดนั้นที่ประชุมมอบให้ สพฐ.เป็นผู้กำหนด ดร.ชัยพฤกษ์ กล่าวต่อไปว่า

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

3.ระยะเวลาการพิจารณาย้าย จะมีการพิจารณา 2 รอบ รอบแรกวันที่ 15 กุมภาพันธ์-15 มีนาคม รอบสอบ วันที่ 15 กันยายน -15 ตุลาคม เพื่อทดแทนอัตราเกษียณให้ทันก่อนเปิดภาคเรียน จากเดิมที่ใช้เวลานานกว่า 3-4 เดือน

4.การกำหนดองค์ประกอบในการย้าย ให้คงองค์ประกอบหลักไว้ตามเดิม แต่ให้ สพฐ.ไปกำหนดรายละเอียดตัวชี้วัดและองค์ประกอบเพิ่มเติม ตามที่ก.ค.ศ.กำหนดเพื่อให้เป็นองค์ประกอบเดียวกันทั่วประเทศ จากเดิมที่แต่ละพื้นที่จะใช้องค์ประกอบและตัวชี้วัดที่แตกต่างกัน และให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณาย้ายพร้อมกันทุกเขตพื้นที่ฯในภาพรวมของจังหวัด

5.การเกลี่ยอัตรากำลัง ที่ผ่านมาแต่ละเขตพื้นที่ฯจะเกลี่ยอัตรากำลัง ในเขตพื้นที่ฯที่ครูเกินไปเขตพื้นที่ฯที่ครูน้อยได้ยาก แต่หลักเกณฑ์ฯใหม่ให้อำนาจ กศจ. ในการพิจารณาเกลี่ยอัตรากำลังทั้งตำแหน่งและเงินเดือนได้ ตามกรอบที่ก.ค.ศ.กำหนด

6.การกำหนดระยะเวลาในการยื่นขอย้าย และ

7.เงื่อนไขการส่งสำเนาคำสั่งย้าย ให้คงไว้ตามหลักเกณฑ์ฯเดิม

       “สาเหตุที่ต้องปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายครู เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทการบริหารงานบุคคลของ กศจ. ให้มีครูไปปฏิบัติการสอนได้ทันก่อนเปิดภาคเรียนสามารถนำตำแหน่งว่างภายหลังการย้าย เพื่อใช้บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้/ผู้ได้รับการคัดเลือกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ สพฐ.สามารถกำกับดูแลการดำเนินการเชิงนโยบายได้อย่างเหมาะสม ทำให้การดำเนินการมีความยืดหยุ่นคล่องตัว ซึ่งต่อไปปฏิทินการย้ายจะมีการกำหนดวันที่ชัดเจน โดยจะเริ่มใช้หลักเกณฑ์ใหม่ในการย้ายครูเดือนมกราคม 2560 ”นายชัยพฤกษ์ กล่าว

       ปลัด ศธ.กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมยังรับทราบตามที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ( คปร.)ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นขอบยกเว้นเงื่อนไขการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ปี2558 คืนให้กับโรงเรียนประถมและโรงเรียนขยายโอกาสทีมีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 120 ขึ้นไป จากเดิมที่กำหนดกรอบอยู่ที่ 250 คน ทำให้ สพฐ.ได้ครูคืนกลับมาจำนวน 1,085 อัตรา ใน 922 โรงเรียน

ขอบคุณเนื้อหาข่าวดีๆจาก : คมชัดลึก

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button