ข่าวการศึกษา

ด่วนที่สุด ว 2645 การย้ายครู อัพเดตล่าสุด

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2645 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (อัพเดท)

cats

เอกสารแนบ1. ปฏิทินการดำเนินการย้าย
2. ประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ กค.
3. รายละเอียดตัวชี้วัด
4. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2645
Back to top button