ข่าวการศึกษา

ศธ.ซักซ้อมนโยบาย พร้อมลุยปี ‘60

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการครั้งที่ 1/2560 โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน เมื่อวันพุธที่ 4 มกราคม ๒๕60 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ

     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ที่มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ รณรงค์ปลูกจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้กับเด็กและเยาวชน ส่งผ่านไปยังครอบครัวเพื่อสร้างกระแสการตระหนักถึงอันตรายจากอุบัติเหตุทางถนน และลดอัตราการเกิดความสูญเสียจากอุบัติเหตุร้ายแรง นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังกำชับให้ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ภาคใต้ เร่งดูแลเยียวยาปัญหาน้ำท่วมอย่างใกล้ชิด

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

     จากนั้นที่ประชุมมีการซักซ้อมนโยบายบริหารงานกระทรวงศึกษาธิการ ในปี 2560 ทั้งเรื่องของโรงเรียน ICU ที่จะไม่จำกัดเพียงโรงเรียนในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)เท่านั้น แต่จะขยายไปยังสถานศึกษาอาชีวศึกษา และโรงเรียนเอกชนด้วย ขณะที่โครงการครูคืนถิ่น จะนำโครงการจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มาแบ่งให้ สพฐ. และสอศ. รับผิดชอบครูในสังกัดตน

สำหรับโครงการที่จะเห็นเป็นรูปธรรมเร็วๆ นี้ ได้แก่ โครงการเปลี่ยนโรงงานเป็นโรงเรียน ซึ่งเป็นหลักสูตรทวิภาคีแนวใหม่ โดยให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น รวมถึงโครงการ Echo Vocation เป็นการเพิ่มศักยภาพด้านภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา อาทิ เรียนจากแอพลิเคชั่น เข้าคอร์สอบรมภาษาอังกฤษ เข้าค่ายเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งจะมีการประเมินผลทุกกิจกรรมและออกหนังสือรับรองทักษะด้านภาษาอังกฤษให้ด้วย นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังเน้นย้ำเรื่องการสร้างคุณธรรม ปลูกฝังให้เยาวชนเกลียดโกง ต้องมีกิจกรรมออกมาเป็นรูปธรรม

     ส่วนนโยบายให้เรียนฟรีตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้น กระทรวงศึกษาธิการได้ตกลงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแล้วว่า กระทรวงศึกษาธิการจะรับผิดชอบให้เรียนฟรีในส่วนของระดับชั้นอนุบาล 3 ปี คืออนุบาล 1-3 ซึ่งขณะนี้มีการทยอยเตรียมความพร้อมของครูและโรงเรียนไว้แล้ว ส่วนเรื่องคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ยืนยันว่ามีการปรับการทำงานให้เหมาะสม ยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างแน่นอน

ที่มา : ปารัชญ์/สรุป    กิตติกร/ภาพ   กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป
ลิ้งค์ข่าว : moe.go.th

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button