ข่าวการศึกษา

จุดเน้นเชิงนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

จุดเน้นเชิงนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)

จุดเน้นเชิงนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ตามที่ นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการทั้ง 2 ท่าน เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ซึ่งในการเข้ารับตำแหน่งดังกล่าวและในคราวประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 ท่านได้โปรดมอบนโยบายที่เป็นจุดเน้นแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
02 628 5638 ต่อ 1201-9

คลิกดาวน์โหลดเอกสารได้ด้านล่าง
1. ผัง 6 จุดเน้นเชิงนโยบาย.pdf

2. สังเคราะห์จุดเน้นกับโครงการหลัก.pdf

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button