ข่าวการศึกษา

เอกสารประกอบการประชุมแถลงข่าว เรื่องการเสนอโครงการหรือหลักสูตรพัฒนาครูเพื่อให้ครูได้เลือกพัฒนา

เอกสารประกอบการประชุมแถลงข่าว เรื่องการเสนอโครงการหรือหลักสูตรพัฒนาครูเพื่อให้ครูได้เลือกพัฒนา

วันที่ 13 มีนาคม 2560
ณ ห้องบอลรูม โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานครฯ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

แนวทางการบริหารงบประมาณพัฒนาครู
(ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (PDF)
(ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (WORD)
(ร่าง) ปฏิทินการดำเนินงาน

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button