ข่าวการศึกษา

โซเชียลร่วมค้าน ว6/2560 สมัครสอบไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู

โดยมีเนื้อหาดังนี้

สืบเนื่อง ก.ค.ศ. ได้เปลี่ยนแปลงเกณฑ์การสอบบรรจุผู้ช่วย สังกัด สพฐ. 2560

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

โดยที่ประเด็นสำคัญ คือ คุณสมบัติของผู้สมัครไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู

ซึ่งสร้างผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ มาตรฐานวิชาชีพครู และตัวนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าที่จบทางด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจเรียนในะดับอุดมศึกษาถึง 5 ปี เรียนทั้งสาระความรู้วิชาแกนที่จะสอน จิตวิทยาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการสอนในเด็ก ศาสตร์การสอน ศาสตร์การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ จรรยาบรรณวิชาชีพครู และที่สำคัญคือ “ความเป็นครู” ล้วนแล้วแต่เพื่อประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กนักเรียน

คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ได้รับการประเมินหลักสูตรทั้งคุรุสภาและกระบวนการของ สกอ. เพื่อยกมาตรฐานวิชาชีพครู ให้มีมาตรฐาน ได้จัดการเรียนการสอนเป็นเวลา 5 ปี เพื่อให้ได้ซึ่งใบประกอบวิชาชีพ ตามเงื่อนไขข้อบังคับของคุรุสภา

ดังนั้น การกำหนดเกณฑ์คุณสมบัติดังกล่าวไม่ได้สร้างความเป็นธรรมให้นักศึกษา คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และที่สำคัญนักเรียน และโรงเรียนที่จะได้รับผลกระทบ ดังนี้

1. นักเรียนจะได้เรียนกับครูที่สอนไม่เป็น หากสอนแล้วนักเรียนไม่เกิดการเรียนรู้ นำไปพัฒนาตนเองไม่ได้

2. โรงเรียนจะต้องเสียเวลา เสียทรัพยากรอื่น ๆจำนวนมากขึ้น ในการต้องมาเทรนคนที่ไม่เรียนวิชาชีพครู และทางโรงเรียนมีแนวโน้มได้ครูเก่ง แต่ไม่ใช่ครูดี และไม่ใช่คนอยากเป็นครูจริง ๆ แต่มาเพื่อหวังสวัสดิการราชการจากความเป็นครู

3. นักศึกษาที่กำลังเรียนและสำเร็จการศึกษาในหลักสูตร 5 ปี ได้เสียโอกาสทางวิชาชีพอย่างยิ่งเพราะมีคู่แข่งทางวิชาชีพ(ใครก็ได้)มาแย่งที่นั่ง เสียเวลาในการเรียน 5  ปี เสียเงินเพิ่มมากขึ้นอีก 1 ปี เมื่อเทียบกับสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เรียน 4 ปีแล้วมาแย่งสอบบรรจุในวิชาชีพครู สร้างความไม่เป็นธรรมอย่างยิ่ง

4. ฝ่ายผลิตคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มุ่งสู่คุณภาพมาตรวิชาชีพปรับหลักสูตรและผลิตครูที่ดีเพื่อตอบสนองสังคม ซึ่งมาตรฐานวิชาชีพครูและการสอบบรรจุเข้ารับราชการครู คือแรงจูงใจให้เด็กที่อยากเป็นครูมาเรียน 5 ปี เพื่อได้ใบประกอบวิชาชีพ ซึงเป็นสิ่งที่ดีต่อสังคมในระยะยาวเพราะจะได้ครูที่ดีไปประจำการ แต่ด้วยประกาศดังกล่าว ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ที่จะเข้ามาศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เพราะต้องเรียนถึง 5 ปี ทำให้เสียโอกาสอื่น ๆอีกมาก ซึ่งไม่จำเป็นต้องมาเรียนครู ก็สอบครูได้ ดังนั้นมีแนวโน้มทำให้คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีจำนวนผู้เรียนลดน้อยลง และจะเข้าสู่กระบวนการเดิม รูปแบบเดิม คือ ใครที่สอบไม่ติดหรือเรียนคณะอื่นๆไม่ได้จะมาเรียนครู  คงจะกลับสู่วงจรคุณภาพการศึกษาไทยที่ตกต่ำเช่นเดิม

ด้วยเหตุนี้จึงเป็นผลให้มีการคัดค้านเกณฑ์การสอบบรรจุครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.2560 อย่างที่สุด

สุดท้ายแล้วใครจะว่าอย่างไร จะคัดค้านหรือเห็นด้วย ท่านจงตรองด้วยวิจารณญาณของท่านเองเถิดครับ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button