ข่าวการศึกษา

ตรวจสอบรายชื่อเครือข่ายที่ส่งโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ2560

ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรสภา ได้เชิญชวนให้เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีการรวมตัวกันเพื่อพัฒนาวิชาชีพแบบ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”( Professional Learning Community : PLC) ส่งโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ ประจำปี 2560 โดยหมดเขตส่งโครงการตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560  นั้น
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้จัดทำบัญชีรายชื่อเครือข่าย ฯ ที่ส่งโครงการมาขอรับเงินอุดหนุนโดยจำแนกตามระดับของเครือข่าย ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เครือข่ายทุกแห่งสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 11 เมษายน 2560 หากพบข้อผิดพลาด ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ นางนภัทร ศุภกฤตขจร  โทร.02-2282-3157 นางสาวทิพวรรณ สิกบุตร  โทร.02-2280-6366 ในวันและเวลาราชการ

1. เครือข่ายระดับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา คลิกที่นี่ !!
2. เครือข่ายระดับหน่วยงานทางการศึกษา คลิกที่นี่ !!
3. เครือข่ายระดับกลุ่มสมาชิกวิชาชีพครู คลิกที่นี่ !!

ที่มา : คุรุสภา

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button