การเรียนการสอนสื่อการสอน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกียวกับป้ายบอกทาง สถานที่ต่างๆ ในโรงเรียน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกียวกับป้ายบอกทาง สถานที่ต่างๆ ในโรงเรียน โดยสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน http://english.obec.go.th 

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำคำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ ชื่อห้อง หมวด แผนกต่างๆ ในโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษเพื่อสร้างสภาพแวลดล้อม จูงใจให้ผู้เรียนสนใจและเกิดความตระหนักเห็นประโยชน์ของภาษาอังกฤษ ตามนโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้หนังสือราชการกำลังเตรียมการจัดส่งไปยังเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
อนึ่ง คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับป้ายบอกสถานที่ต่างๆในโรงเรียนเฉพาะชื่อที่สำคัญและใช้ทั่วไปเท่านั้นและชื่อเฉพาะหรือโครงการพิเศษต่างๆ ให้ใช้ชื่อตามหน่วยงานที่รับผิดชอบกำหนดไว้แล้ว
หมายเหตุ  คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับป้ายบอกสถานที่และชื่อห้องในโรงเรียนให้ใช้ตามที่สถาบันภาษาอังกฤษจัดทำฉบับนี้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกียวกับป้ายบอกทาง สถานที่ต่างๆ ในโรงเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกียวกับป้ายบอกทาง สถานที่ต่างๆ ในโรงเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกียวกับป้ายบอกทาง สถานที่ต่างๆ ในโรงเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกียวกับป้ายบอกทาง สถานที่ต่างๆ ในโรงเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกียวกับป้ายบอกทาง สถานที่ต่างๆ ในโรงเรียน

 
Download this file (คำศัพท์ชื่อป้ายห้องในโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษแนบ.pdf)คำศัพท์ชื่อป้ายห้องในโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษแนบ.pdf
Download this file (ว90 สพป..pdf)ว90 สพป..pdf
Download this file (ว90 สพม.pdf)ว90 สพม.pdf

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button