ข่าวการศึกษา

หลายคนสงสัย หลักสูตรไม่ได้รับรอง แล้วคุรุสภาให้เปิดสอนได้อย่างไร?

หลายคนสงสัยว่า หลักสูตรไม่ได้รับรอง แล้วคุรุสภาให้เปิดสอนได้อย่างไร?

พิจารณาเส้นทางดังนี้นะคะ
………
กระทรวงศึกษาธิการ โดย สกอ. ให้อำนาจแก่มหาวิทยาลัยในการจัดทำหลักสูตรเพื่อเปิดสอนในมหาวิทยาลัย ………..
* โดย แต่ละคณะในมหาวิทยาลัยนั้น จะจัดทำหลักสูตรแล้วเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยของตนเอง เพื่อขอเปิดหลักสูตร ภายใต้กฎหมายของแต่ละมหาวิทยาลัยเอง

………
หลังจาก สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรแล้ว ขั้นตอนต่อไป ก่อนที่จะไปเปิดรับนักศึกษานั้น คณะเจ้าของหลักสูตรต้องส่งหลักสูตรนั้น ให้ สกอ. รับรองเสียก่อน
…………
และหาก หลักสูตรใด มีสภาวิชาชีพรับรอง จะต้องส่งให้สภาวิชาชีพรับรองด้วย ซึ่ง สภาวิชาชีพครู คือ คุรุสภา
…………..
พิเศษ กรณีของวิชาชีพครู ก็คือ หลักสูตรนั้น ถ้าจะรับสิทธิในการสมัครสอบบรรจุด้วย จะต้องส่งให้หน่วยงานด้านบุคลากรและวิทยฐานะของครู รับรองด้วย ซึ่งได้แก่ กคศ.
…………..
ประเด็น คือ มหาวิทยาลัยได้ทำตามกติกานี้ครบถ้วนหรือไม่? นั่นคือ ปัญหาที่เกิดขึ้น และที่ทุกคนตั้งคำถามอย่างที่สงสัย
หลักสูตรที่ สกอ. รับทราบhttp://www.mua.go.th/users/bhes/MUA_CURR/CurrCer.html
การรับรองหลักสูตรของคุรุสภา http://www.ksp.or.th/ksp2013/content/view.php…
การรับรองของ กคศ. http://qualification.otepc.go.th/menu.php
ข่าวที่เกี่ยวข้องล่าสุด http://www.komchadluek.net/news/edu-health/273464

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

 ขอบคุณเนื้อหาที่เป็นประโยชน์จาก : ณภัค ถิรกุลยศมาดี

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button