ข่าวการศึกษา

สสวท. แจกฟรี !! ตัวอย่างแนวการจัดกิจกรรมปฐมวัย

ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. ได้รวบรวมตัวอย่างแนวการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ปฐมวัยสำหรับครูและผู้สนใจเข้าไปดาวน์โหลดได้ฟรีที่เว็บไซต์สาขาปฐมวัย สสวท.  http://earlychildhood.ipst.ac.th  เช่น แผนการจัดกิจกรรมหน่วยห่างไข้ไกลโรค หน่วยเสียง หน่วยสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต ฯลฯ

สสวท. แจกฟรี !! ตัวอย่างแนวการจัดกิจกรรมปฐมวัย

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ที่มาของข่าว : http://pppconnexted.trueplookpanya.com/

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button