ข่าวการศึกษา

ว14/2560 การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานราชการ ฯลฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

[ว14/2560] การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอ ในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย)

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ว14/2560 การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานราชการ ฯลฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ว14/2560 การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานราชการ ฯลฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button