ข่าวสอบบรรจุครู

กรุงเทพมหานคร ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ 214 อัตรา

กรุงเทพมหานคร ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 2/2559 จำนวนรวม 214 อัตรา

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 2/2559
คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 8 ตำแหน่ง
ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
1. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  ตำแหน่งว่างจำนวน  50 อัตรา
2. เจ้าพนักงานเกษตรปฏิบัติงาน ตำแหน่งว่างจำนวน 12 อัตรา
3. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน  ตำแหน่งว่างจำนวน  2 อัตรา
4. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งว่างจำนวน  3 อัตรา
5. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน ตำแหน่งว่างจำนวน 65 อัตรา
6. พนักงานปกครองปฏิบัติงาน ตำแหน่งว่างจำนวน  15 อัตรา
7. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน ตำแหน่งว่างจำนวน 2 อัตรา
8. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  ตำแหน่งว่างจำนวน 10 อัตรา
คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

รายละเอียดหลักสูตรและวิธีการสอบ (3 ภาค) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน (8 ตำแหน่ง)
• ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
• ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ได้แก่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
• ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 5 ตำแหน่ง
1. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งว่างจำนวน  10 อัตรา
2. นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ ตำแหน่งว่างจำนวน 15 อัตรา
3. นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ตำแหน่งว่างจำนวน 18 อัตรา
4. นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งว่างจำนวน  3 อัตรา
5. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ตำแหน่งว่างจำนวน 9 อัตรา
คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

รายละเอียดหลักสูตรและวิธีการสอบ (3 ภาค) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (5 ตำแหน่ง)
• ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
• ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ได้แก่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
• ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

ธีการรับสมัครสอบ
เปิดรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ตลอล 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ทางเว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th และ http://www.bangkok.go.th/exam

ขอบคุณที่มา : thailocalmeet.com

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button