ข่าวการศึกษา

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
ที่ ศธ ๐๒๑๓๓/๒๕๐๒

เรื่อง คำวินิจฉัยของคณะกรรมการการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
ที่มา :  http://www.moe.go.th/moe/upload/news19/FileUpload/48723-8657.pdf

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button